Esther van de Ven is ervaringsdeskundige en autismespecialist (Msen). Zij zet haar kennis en ervaring breed in, zolang autisme in beeld is:

Mbo-coach 

Als zelfstandig autismespecialist coacht Esther mbo-studenten met autisme gedurende hun mbo-opleiding. Dit gebeurt altijd in opdracht van de mbo-instelling en op locatie.

Auteur van: 'Autisme in het mbo' 

Esther is auteur van het boek ‘Autisme in het middelbaar beroepsonderwijs’. Een praktische gids voor begeleiders, docenten en zorgcoördinatoren, maar zeker ook te gebruiken in het vo ter voorbereiding van de overstap naar het mbo.

Docent en studiebegeleider

Bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) is Esther gastdocent Autisme en studiebegeleider voor studenten die de opleiding Practitioner Autisme volgen. 

Vrijwilligster

Voor het Autisme Informatie Centrum in Den Bosch heeft Esther zich ingezet voor diverse projecten en lotgenotengroepen.